mail.png

Företaget

Forsbacka Rör & Projektteknik AB är huvudsakligen inriktad på nymontage, justeringar och ombyggnader av pappersmaskiner, smörjsystem och industrirör. Företaget är beläget i Överhärde mellan Gävle och Sandviken. Forsbacka Rör startades 1993.

 

Företaget har bred verksamhet och erbjuder bland annat industrimontage som pneumatik, hydraulik och processrör inom bland annat papperscellulosa och verkstadsindustrin. Personalen har lång erfarenhet inom pappersindustrin i Sverige och i ett flertal länder i Europa samt Sydafrika.

Uppdragen

För både personal och montagearbetare har företaget fullt försäkringsskydd. Kunderna och arbetsuppgifterna har varit otaliga genom åren och uppdragen har utförts såväl inom Sverige som utomlands.

 

Montage av pulper, ombyggnader av smörjsystem, komletta rör- och komponentmontage av manöversystem - Ja, listan kan göras lång på uppdrag som utförs av oss på Forsbacka Rör & Projektteknik AB.

Erfarenhet och kvalitet

Med 20 års jubileum i år inom branschen, och kunder som Sandvik, Korsnäs med flera, kan vi garantera bästa service och högsta kvalitet på utförda arbeten.