mail.png

Välkommen

Forsbacka Rör & Projektteknik är ett företag inriktat på montage, ombyggnationer och service av industrimaskiner, i synnerhet maskiner inom pappers- och stålindustrin.

 

Bland våra tjänster ingår även arbete med smörjsystem samt industrirör.

Vår verksamhet består inte enbart av service. Vi har även egen tillverkning av tankar för olja. Tankarna förtillverkas i vår verkstad på Valbovägen i Forsbacka och monteras sedan på plats hos kunden.

 

Kontakta oss

Om företaget

Forsbacka Rör & Projektteknik är huvudsakligen inriktad på nymontage, ändringar och ombyggnader av pappersmaskiner, smörjsystem och industrirör.

Företaget är beläget i Överhärde mellan Gävle och Sandviken. Forsbacka Rör startades 1993.

Företaget har bred verksamhet och erbjuder bland annat industrimontage som pneumatik, hydraulik och processrör inom bland annat papperscellulosa och verkstadsindustrin. Personalen har lång erfarenhet inom pappersindustrin i Sverige och i ett flertal länder i Europa Samt Sydafrika.

 

Läs mer

Referenser

pil.png Korsnäs AB
Nytt smörjsystem samt ombyggnad av rullmaskin.
 
pil.png Sandvik
Rörarbeten, Betningstank på ca 45m³, Emulsionstank för vattenhydraulik ca 40m³.
 
pil.png Grycksbo AB
Ändringar i rörsystem. Montage av 7st pulper. Nytt smörjsystem.
 
pil.png Valmet Karlstad
Nytt smörjsystem på pappersmaskin. Ombyggnad av smörjsystem.

 

Läs mer